Oppdatert tidsplan (LOL)


Vi justerer litt på enkelte compoer

Grunnet SEL og NEL, flyttes LOL til 21.30 både innledende og sluttspill.

Se ellers tidsplanen for alle oppdateringer de siste dagene.